Header Image

Abraham (Abie) Dreyer

Ek het in my Grey-jare sowat 11 km van die stad gewoon.  Vervoer was maar ‘n probleem en om sport te beoefen, dus ook.  Ek het met wedvlugduiwe geboer en op aandrang van Chris en Leon van Rensburg begin deelneem aan wedvlugte.

Ek doen dit vandag nog, hoewel daar lang onderbrekings was.

Ek het my “articles” by Meyer Nel en Kie in Bloemfontein gedoen en deeltyds by Kovsies en later ook Unisa studeer en die graad B.Compt behaal. Ek het vir ‘n paar jaar gepraktiseer voordat ek ‘n loopbaan as finansiële bestuurder in koöperasiewese en die Landbou in 1978 aangepak het. Daar het ek gevorder tot deel van die hoofbestuur.

In 1995 het ek die beroep verlaat en myself in diens geneem.  Ek het verskeie bedrywe getoets, waaronder deeltydse boer, restaurantwese en vermaak.  Met die eeuwisseling het ek begin met ‘n drankwinkel en verspreiding, wat later ook koeldrank ingesluit het.  Só het ek ook my seuns by die familiebesigheid betrek.

Ek is getrouod met Madeleine (Van der Walt) en ons het ‘n dogter (‘n weduwee) en tweelingseuns, albei ongetroud.  Ons het ongelukkig geen kleinkinders nie.

Ek woon die afgelope veertig jaar in Bethlehem.

< Back to our profiles